Künye

İmtiyaz Sahibi
Ottoman Medya

Genel Yayın Yönetmeni & Yazı İşleri Müdürü
Enes MALKOÇ

Haber Merkezi
Pınar ÖZEV

Reklam & Halkla İlişkiler
Özgür UZUN
Arif MALKOÇ

İnteraktif Direktör
Uğur DAŞDEMİR

Hukuk Danışmanı
Harun  KAYA